cool hit counter

PDM Kota Bandung - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Bandung
.: Home > Direktori Musda

Homepage

Direktori Musda PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH

DAN PIMPINAN DAERAH

DARI TAHUN 1966 S/D 2
010.

 

            Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSYDA) Pertama (I) dimuali periode  kepeminpinan tahun 1965-1968 ketika dimekarkannya Muhammadiyah Daerah Priangan Barat menjadi tiga daerah (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan hitungan periodesasi kepemimpinan Daerah (PMD/PDM) maka penyelenggaraan MUSYAWARAH DAERAH MUHAMMADIYAH

 

MUSYDA I/Periode 1965-1968

(Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung Tahun 1965) :

Ketua                   : K.H. Sulaeman Paruq

Wakil Ketua        : H. Umar Ahmad

 

MUSYDA II/ Periode 1968-1971

(Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta Tahun 1968 ) :

Ketua                   :  K.H. Sulaeman Paruq

Wakil Ketua        :  H. Umar Ahmad

Sekretaris            :  Achyar Wahab, SH

Anggota              :  K.H. Badjuri

        Drs. H. Kurdi

        R. Abdul Djabar

                                 M.A Muhdiyat

 

 

 

 

 

 

MUSYDA III /Periode 1971-1974

(Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makasar tahun 1971) :

Ketua                   :  M. A. Muhdiyat

Wakil Ketua        :  H. Umar Ahmad

Sekretaris            :  Sofyan

Bendahara           :  R. Abdul Djabar

Anggota              :  K.H. Sulaeman Faruq

                                 K.H. Badjuri

                                Drs. H. Kurdi

                                 H. Abdul Aziz

                                 H. Suryoko 

 

MUSYDA IV/Periode 1974-1977

(Muktamar Muhammadiyah ke-39 di Padang Tahun 1975) :

Ketua                   :  M. A. Muhdiyat

Wakil Ketua        :  H. Umar Ahmad

Wakil Ketua        :  R. Abdul Djabar

Sekretaris            :  Oha HasanKosasih

Bendahara           :  Drs. H. Kurdi

Anggota              :  K. Badjuri

                                H. Abdul Aziz

                                Drs. Miftah Faridl

                                 Drs. Djalaludin Rahmat

                                  Muchtar Adam

 
MUSYDA V/Periode 1977-1985

(Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya Tahun 1978) :

Ketua                   :  H. Umar Ahmad

Wakil Ketua        :  Oha Hasan Kosasih

 

MUSYDA VI/Periode 1985-1990

(Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo Tahun 1985) :

Ketua                             :  Drs. H. Abdurrahman

Sekretaris                     :  Arief Nuruddin AR

Bendahara                    :  Kamal

                  

Anggota Pimpinan       :  Umar Ahmad Ganim

                                           Ir. H. E. hidayat salim, MS

       Udju Djuhanda

                                            Imam Syamsuddin

                                           Farid Ma’ruf Noor

                                            Oi Hasan Dzinuri

                                          Ahmad Didi

 

MUSYDA VII/Periode 1990-1995

(Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta  Tahun 1990) :

Ketua                   :  H. Umar Ahmad Ganiem

Sekretaris           :  Drs. Suparman Asm

Bendahara          : 

                   Anggota Pimpinan :

 

MUSYDA VIII/Periode 1995-2000

(Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh  Tahun 1995) :

Ketua                             :  Drs. H. I. Sutardi W

Sekretaris                     :  Drs. H. Amu Sahiri

Bendahara                    :  H. Lukman hakim

Anggota Pimpinan       :

H. M. A. Muhdiyat

Drs. H. Ma’mun

H. Arief Nuruddin AR

Drs. Ec. Syamsuddin Aminullah

Imam Syamsuddin

Drs. H. Maman Setiawan

DR. H. Sanusi Uwes

H. Oi Hasan Dzinuri

Drs. Suparman Asm

 

MUSYDA IX/Periode 2000-2005

(Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta Tahun 2000) :

Ketua                             :  Drs. H. Ayat Dimyati, M.Ag

Sekretaris                     :  Drs. H. Yuyun M. Yunus

Bendahara                    :  Drs. H. A. Wahid Abdurrahman

Anggota Pimpinan       :

Drs. H. Saeful Azis

Drs. H. Hasan Mansur

H. M. A. Muhdiyat

                                                   Drs. H. Tjutju Sachrum

Drs. Murlan Efendi Muluk

Drs. Ec. Syamsuddin Aminullah

Drs. Ugas Rahmansyah

Drs. H. I. Sutardi W

 

MUSYDA X/Periode 2005-2010

(Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 2005) :

Ketua                               :  Drs. H. Tjutju Sachrum

Sekretaris                        :  Budi sadarman, SE

Wk. Sekretaris                : Yusuf Kurnia, S.Ip

Bendahara                      :  Drs. H. Yuyun M. Yunus

Wk. Bendahara              : Drs. H. Nandang Heryoni, S.Pd. (Alm)

Anggota Pimpinan          :

Drs. H. Saeful Azis

Drs. H. Abdul Adhiem, M.Si

Drs. H. A./ Wahid Abdurrahman

Drs. H. Arief Nuruddin AR (Alm)

Suhada

H. Iqbal Abdul Karim

Drs. Karman, M.Ag

Drs. H. Ugas Rahmansyah, M.Si

 

 

MUSYDA XI/Periode 2010-2015

(Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Jogjakarta 2010) :

Ketua                                      : Rifqi Alimubarok, S.Ag., M.Si

Sekretaris                               : H. Iqbal Abdul Karim

Wk. Sekretaris                       : Hasan Arif

Bendahara                              : Harun Nur Rasyid

Wk. Bendahara                       : Drs. H. M. Sidik Hasan

Anggota Pimpinan :

Drs. Ahmad Qonit, AD, MA

Drs. H. Abdul Adhiem, M.Si

Drs. H. Suryanto

Drs. H. Yuyun M. yunus

 Drs. H. Ugas Rahmansyah, M.Si

Suhada

Andriyana, S.Ag., M.Pd

Drs. Musa Muhammad

 

 Sumber drs.H.Yuyun M. Yunus

 

 

 


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website